• iconJava Online Training In Andhra Pradesh and Telangana
  • icon9010519704

Opening Hours :7AM to 9PM

Teachers
తాళపత్ర గ్రంథం

Java Training in Andhra Pradesh and Telangna

Java Training in Andhra Pradesh and Telangna
శుభకార్యాలకీ , చర్చలకీ ముగ్గురెందుకు వెళ్ళి కూడదంటారు ?

సహజంగా ఈ విషయాన్ని మనం చాలాసార్లు విని ఉంటాము . ఏదన్నా పనిమీద వెళ్తున్నప్పుడు ముగ్గురు వెళ్ళకూడదంటారు . ఓ శుభకార్యం కోసమో , మరోకార్యం కోసమో ముగ్గురు వెళితే మార్గ మధ్యలో మాటల్లో అభిప్రాయ భేదాలు రావచ్చు . వకరితో వకరు మాది సరయినదంటే మాది సరి అని వాదనకు దిగవచ్చు . అప్పుడు కార్యం వదలి గొడవకి దిగుతారు . అదే ఇద్దరయితే వొకరికొకరు సర్ది చెప్పుకుంటూ సరి చేసుకుంటూ వెళ్ళి కార్యాన్ని శుభప్రదంగా చేసుకుని వస్తారు .

గుడిలో దర్శనం అయ్యాక ఎందుకు కూర్చోవాలి ?

గుడి ప్రశాంతతకు మారు పేరు . దేవుడ్ని దర్శించగానే మనలోని కోపమూ , అహమూ , ఆవేశమూ , స్వార్ధ చింతన ఆ కొంతసేపూ దూర మవుతాయి . వెను వెంటనే జనారణ్యం లోకి వెళితే మళ్ళీ మన మనసు మనల్ని యథావిధిగా నడిపిస్తుంది . అది ఎలాగూ తప్పదు . కాబట్టి , దర్శనం అవ్వగానే కొంతసేపు ప్రశాంత మైన మనసుతో కూర్చుంటే , ఆ దేవాలయాల్లో చేసిన యజ్ఞ , యాగాది , పుణ్య పూజల ఫలం వల్ల మనసు మాలిన్యం కరగటం ప్రారంభిస్తుంది . అలా కొంతయినా ఆరోగ్యకరమైన , ఆహ్లాద కరమైన సమయాన్ని గడపగలుగుతాము .

పూర్వజన్మలో ఏ పాపం చేస్తే ఈ జన్మలో ఏ విధంగా పుడతారు ?

బ్రహ్మహత్య చేస్తే క్షయరోగంతో పుడతాడు . గోహత్య చేసినవాడు తిరిగి మరుగుజ్జుగా జన్మిస్తాడు . స్త్రీని హత్య చేసిన వాడు నిత్య రోగిగా పుడతాడు . మాంసాన్ని తిన్న బ్రాహ్మణుడు కుష్టువ్యాధితో పుట్టి బాధలు పడతాడు . శాస్త్రాన్ని అవమానించిన వాడు పాండు రోగిగానూ , అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పినవాడు మూగవాడి గానూ , పుస్తకాన్ని దొంగిలించిన వాడు గ్రుడ్డివాడుగానూ , అబద్ధాలని వినే వాడు చెవిటివాడు గానూ , ఉప్పును అపహరించిన వాడు చీమగానూ , ఇష్టానుసారంగా వ్యభిచరించిన వాడు అడవిలో ఏనుగుగానూ , పిలవని పేరంటానికి వెళ్ళినవాడు కాకిగానూ , మిత్రుడ్ని మోసం చేసినవాడు గ్రద్ధగానూ , అమ్మకాల్లో మోసం చేసిన వాడు గుడ్లగూబగానూ , భర్తనూ పలువురినీ హింసించే స్త్రీ జలగ గానూ , భర్తను మోసం చేసిన ఆడది బల్లిగానూ , గురుపత్నితో సంభోగం చేస్తే తొండగానూ , అతికామాన్ని కలిగిన వాడు గుర్రంగానూ జన్మిస్తాడు . భార్యని హింసిస్తే మేకగా పుడతాడు .

ఏ దానము వల్ల ఏం ఫలము ?

పుణ్యప్రదేశంలో ఇచ్చిన దానమూ , అర్హతగల వారికీ , అవసరమైన వారికీ ఇచ్చేదానం అపాత్రదానం కాదు . ఇచ్చేదానం చిత్తశుద్ధితో ఇవ్వాలి : దానం పుచ్చు కున్నవాడు ఉత్తముడూ , సరయిన వ్యక్తి అయి ఉండాలి . అప్పుడే ఆ దానానికి వేయి రెట్ల ఫలం వస్తుంది .

( కుంకుమ ) బొట్టు ఎందుకు ధరించాలి ?

మన శరీరంలో ప్రతి అవయవానికి ఒక్కో అధి దేవత ఉన్నాడు . అలాగే లలాట -అధిదేవత బ్రహ్మ . లలాటం బ్రహ్మ స్థానం . బ్రహ్మదేవుడి రంగు ఎరుపు . కాన బ్రహ్మస్థానమైన లలాటాన ఎరుపు రంగు బొట్టు ధరించాలి . అనగా కుంకుమ . లలాటాన సూర్యకిరణాలు తాకరాదు . మనలోని జీవి , జ్యోతి స్వరూపుడిగా మధ్యమంలోని ఆజ్ఞాచక్రంలో సుషుప్త దశలో హృదయ స్థానంలో అనగా అనాహత చక్రంలో ఉంటాడు . కుంకుమను ఉంగరపు వేలితో పెట్టుకుంటే శాంతి , ప్రశాంతి చేకూరుతుంది . నడివేలుతో ధరిస్తే ఆయువు సమృద్ధి చెందుతుంది . బొటన వేలితో ధరిస్తే శక్తి వస్తుంది . చూపుడు వేలితో ధరిస్తే భక్తి ముక్తీ కలుగుతాయి . ప్లాస్టిక్ బొట్టు బిళ్ళల వంటివి ధరించటం కన్నా కుంకుమ ధరిస్తే క్రిమి సంహారకము . కాన శ్రేష్ఠమైన 'కుంకుమ ధరించండి . ఎప్పుడయితే నుదుటన కుంకుమ అద్దుతారో అప్పుడు జ్ఞానచక్రాన్ని పూజించినట్టు అవు తుంది .

Course
6000Rs
(2000 Reviews)

Java Learning

Course
6000Rs
(2340 Reviews)

Python Learning

Course
6000Rs
(2000 Reviews)

.NET Learning