• iconJava Online Training In Andhra Pradesh and Telangana
  • icon9010519704

Opening Hours :7AM to 9PM

Teachers
తాళపత్ర గ్రంథం

Java Training in Andhra Pradesh and Telangna

Java Training in Andhra Pradesh and Telangna
మానవుడు చెయ్యకూడని ధర్మాలు

* పరిగెత్తే వారికీ , ఆవులించే వారికీ , తలస్నానం చేస్తున్న వారికి నమస్కరించకూడదు .
* భార్య గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు నదీస్నానమూ , సముద్ర స్నానమూ చెయ్యరాదు . అలాగే క్షౌరమూ , పర్వతారోహణమూ చేయరాదు .
* స్త్రీలను కాటుక పెట్టుకునేటప్పుడూ , స్నానం చేసేటప్పుడూ గాంచరాదు .
* ఉదయించే , అస్తమించే సూర్యుడ్ని నీళ్ళలోనూ , అద్దంలోనూ చూడరాదు .
* తన నీడను తానే నీటిలో చూసుకొనుట , రాత్రిపూట చెట్ల ఆకులను కోయుట , రాత్రి పూట బావిలో నీళ్ళు తోడుట చేయరాదు .
* తలకూ , శరీరానికి నూను రాసుకొని మల మూత్రాలు విడవరాదు .
* భోజనం చేస్తున్న భార్యనూ , ఆవలిస్తున్న భార్యనూ , తుమ్ముతున్న భార్యనూ చూడరాదు . అలా చూడాల్సి వస్తే వెంటనే పక్కకు తిరగాలి .
* చతుర్దశినాడు క్షీరమూ , అమావాస్య నాడు సంసారసుఖాన్ని గూర్చి మర్చిపోవాలి .
* అలాగే మొలత్రాడు లేకుండా మగవాడు ఎట్టి స్థితిలోనూ ఉండరాదు .
* గుమ్మడి కాయను స్త్రీ ఎలా పగల కొట్టకూడదో , దీపాన్ని పురుషుడు ఆర్పకూడదు .
* నీళ్ళు త్రాగే జంతువులనీ , పాలు త్రాగుతున్న దూడను అదిలించరాదు .

ఏ ఏ తిథిలో ఏం తినకూడదు ?

పాడ్యమినాడు గుమ్మడికాయనూ , విదియనాడు వాకుడు కాయనూ , తదియనాడు పొట్లకాయనూ , చవితినాడు ముల్లంగినీ , పంచమినాడు మారేడునూ , షష్ఠినాడు వేమునూ , సప్తమినాడు కాయా , పండునూ .. అష్టమినాడు కొబ్బరి కాయనీ , నవమినాడు సోర కాయనూ , దశమినాడు తీగబచ్చలినీ , ద్వాదశినాడు మాంసమునూ , త్రమోదశినాడు ములక్కాయనూ ...... చతుర్దశినాడు మినుమూ తినరాదని శాస్త్రం చెబుతోంది .

జంతువుల నుంచి మనిషి ఏం నేర్చుకోవాలి ?

సింహాదేకం బకాదేకం షట్ శున స్త్రీణి గర్దభాత్ | వాయసాత్పంచ శిక్షేచ్చత్వారి కుక్కుటాత్ ||
సింహము నుంచి ఒక విషయాన్ని , కొంగ నుంచి రెండు విషయాలనీ , కుక్క నుంచి ఆరు విషయాలనీ , గాడిద నుంచి మూడు విషయాలనీ , కాకి నుంచి అయిదు విషయాలనీ , కోడి నుంచి నాలుగు విషయా లనూ నేర్చుకోవాలి . మృగాలను వేటాడేటప్పుడు సింహం సర్వశక్తులను ఉపయోగిస్తుంది . కొంగ తన ఆహారాన్ని దేశ వాతావరణ ప్రకారం గానూ కాలానుగుణంగానూ తీసుకుంటుంది . మనుజుడు కూడా కార్యాన్ని అలానే చేయాలి . అలాగే కుక్క అవసరమైనంత భుజించుట , అల్పసంతోషము , చక్కటి నిద్ర , తగు సమయమున నిద్రలేచుట , నమ్మిన బంటుగా ఉండుట , పరాక్రమాన్ని కలిగి ఉండుట చేస్తుంది . ఈ ఆరుగుణాలు కుక్కనుంచి నేర్చుకోవాలి . అలాగే గాడిద మోయలేని బరువుని కూడా హొస్తుంది . వాతావరణాన్ని లెక్క చేయకపోవటం , బాగా పనిచేసి అలసి సొలసి సుఖంగా ఉండుట . ఈ మూడు గుణాలను గాడిద నుంచి నేర్చుకోవాలి . కాకి నుంచి అడ్డుగల శృంగా రమూ , కాఠిన్యమూ , ఇల్లు నిర్మించుకొనుటలో జాగురూకత , సోమరితనాన్ని లేకుండుట ... ఇట్టివి నేర్చుకోవాలి . ఇక కోడి నుంచి మనిషి నేర్చుకోవాల్సింది . పోరాటంలో వెనకకు తగ్గకుండుట , ఉదయాన్నే నిద్రలేవటమూ , బంధువులతో భుజించటమూ , ఆపదలప్పుడు స్త్రీలను ( పెట్టను ) రక్షించుకొనుట ... ఇటువంటివి కోడి నుండి తెలుసుకోవాలి .

తిరుమల శ్రీవారి సుప్రభాతాన్ని ఎవరు రచించారు ?

స్వామి సుప్రభాత స్తోత్రాన్ని రచించినది శ్రీప్రతివాది భయంకర అణ్ణన్ అనే ఆచార్యుల వారు . శ్రీప్రతివాది భయంకర అణ్ణన్ అనే ఈయన మణవాళ మహామునుల శిష్యుల్లో ముఖ్యులు . వీరు క్రీ.శ. 1361 నుంచి 1454 వరకూ జీవించి అనేక కృతులు రచించారు . సుప్రభాతాన్ని పుస్తకంగా ప్రచురించే వారు ఇంకా అనేక సంగీత కార్యక్రమాలు నిర్వహించేవారు ఈ విషయాన్ని అనగా రచయిత పేరును ఉదహరించటం ధర్మం .

బట్టలన్నీ విప్పదీసి పూర్తి దిగంబరంగా ఎందుకు నిద్రించరాదు ?

స్త్రీగానీ , పురుషుడు గానీ అటుల చేయరాదని ధర్మశాస్త్రాలూ , ప్రాచీన శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి . బట్టలు లేకుండా నిద్రించటం వల్ల శరీరంలో రసాయనిక మార్పులు జరిగి , శక్తిని హరించేలా చేస్తుందని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది . అలాగే స్త్రీలు బట్టలన్నీ విప్పదీసి నిద్రిస్తే రాత్రి విహారం చేసే అనేక రాక్షస అంశగలవారు కామంతో ఆవహించటమో , రహస్య శీల అపహరణం చేయ్యటమో జరుగుతుంది . కనీసం రహస్య అవయవాల పైనన్నా వస్త్రాన్ని కప్పుకుని నిద్రించటం బహు మంచిది .

Course
6000Rs
(2000 Reviews)

Java Learning

Course
6000Rs
(2340 Reviews)

Python Learning

Course
6000Rs
(2000 Reviews)

.NET Learning